REGULAMENTUL CONCURSULUI „VARA TA CU HARIBO”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „VARA TA CU HARIBO”
(12.08.2013-08.09.2013)

ART.1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

1.1.    Concursul „VARA TA CU HARIBO” este organizat și desfășurat de SC DE SILVA EXCLUSIV SRL (denumită în continuare Organizator), societate comercială din Romania, cu sediul în București, strada Nuferilor nr. 38-42, 44-48, Corp A, parter, biroul nr 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J40/2283/2009, CIF RO25156995.
Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii prezentați în Regulamentul Oficial al concursului (denumit în continuare “Regulament”) așa cum este specificat în continuare.
1.2. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romînia prin publicarea pe pagina www.desilva.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant sau trimițând o scrisoare la sediul Organizatorului: SC DE SILVA EXCLUSIV SRL, strada Nuferilor nr. 38-42, 44-48, Corp A, parter, biroul nr 3, sector 1, Bucuresti, Romania.
1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, respectând
procedurile legale, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai după postarea unui anunț prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.desilva.ro.
1.4. Site-ul Campaniei va fi operat de către Organizator și se poate accesa și prin intermediul siteului www.facebook.com/HariboRomaniaOfficial.

ART 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Romaniei.

ART 3. DURATA CAMPANIEI

Durata promoţiei este de 31 zile calendaristice; promotia se desfăşoară în intervalul 12.08.2013-08.09.2013.

ART.4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

4.1. În acest concurs se poate înscrie orice persoană, cetățean român, excepție făcând angajații Organizatorului, rudele acestora de gradul I, precum și alte persoane asociate concursului.
4.2.Pentru a fi validate, pozele trebuie să conțină produse Haribo comercializate de firma organizatoare a concursului SC DE SILVA EXCLUSIV SRL, importatorul oficial al produselor Haribo în România. Pentru a vizualiza produsele Haribo cu care puteți participa la concurs, vă rugăm să vizitați link-ul de mai jos.

ART.5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Pentru a participa la acest concurs este necesar să aveți cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com , completat cu o adresă de e-mail validă și nume-prenume reale.
5.2. Înscrierea la concurs se face astfel:
Se va da “like”/”îmi place” paginii de facebook HARIBO ROMANIA. Se va face o poză cu unul dintre membrii familiei și unul dintre produsele preferate Haribo. Se va trimite poza la adresa e-mail concurs@desilva.ro. Fotografiile vor fi încărcate pe profilul de facebook Haribo Romania de către organizatorii concursului în Albumul Vara ta cu Haribo! Pe data de 16.09.2013 va avea loc o tragere la sorți pentru desemnarea tuturor câștigătorilor.
ATENȚIE! O dată cu trimiterea pozelor se vor trimite și următoarele informații: Nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail de corespondență, adresă de livrare a cadoului pentru cazul în care este câștigător.

ART.6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. Câștigătorii vor fi desemnati prin tragere la sorți în data de 16.09.2013. Fiecărui participant i se va aloca un număr în ordinea înscrierii în concurs. Vor avea loc trageri la sorti pentru fiecare premiu din concurs.
6.2. Premiile vor fi livrate către câștigători prin curier privat, în termen de maxim 20 de zile lucratoare de la data finalizării concursului. Lista câștigătorilor va fi publicată pe pagina de Facebook Haribo Romania până pe 20.09.2013.
6.3. Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) și nu vor suporta alte costuri suplimentare.

ART.7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1. Premiile oferite în cadrul promoției sunt:
•    8 x umbrelă de plajă în valoare de  2400 lei
•    8 x prosop de plajă în valoare de  960 lei
•    8 x placă de surf în valoare de  880 lei
•    8 x geantă de plajă în valoare de  800 lei
•    8 x saltea de plajă gonflabilă în valoare de  480 lei
•    8 x minge gonflabilă de plajă  în valoare de  400 lei

7.2.Valoarea totală a premiilor acordate pentru participanți este de 5920 RON (valoarea include TVA).
7.3. Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau a altor premii.
7.4. Premiile vor fi trimise câștigătorilor în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data comunicării lor pe pagina de Facebook Haribo Romania.

ART. 8. MINORII ȘI PERSOANELE FĂRĂ CAPACITATE JURIDICĂ

În cazul în care unul dintre câștigătorii premiilor acordate este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul părintelui sau al tutorelui legal. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv reprezentanului legal al minorului sau celui lipsit de capacitate juridică, precum și de plată oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

ART 9. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este răspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor  individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei se obligă să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

ART 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

ART.11 LITIGII

În eventualitatea  unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia Organizatorului este definitivă.  Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în carea acesta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata campaniei și va face public acest lucru.

ART 12. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PERSONALE

12.1. Prin participarea la campania promoțională, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului Oficial și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la acest concurs, validării căștigătorilor, atribuirii premiilor Campaniei și pentru a fi folosite în activități de marketing ulterioare.
12.2. Anunțarea câștigătorilor poate fi un eveniment public. Participarea la campanie constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă.
Participanților la campania promoțională le sunt garantate drepturile prevăzute de legea
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție.
12.3. Participantii au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către Organizator.

ART. 13.CLAUZE FINALE

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător și reluarea extragerii până la validarea unui alt câștigător.
Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.
Prin înscrierea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant), pe pagina www.desilva.ro/regulament-haribo2             
Prezentul regulament a fost redactat si editat de parte, azi, data autentificarii, in 3(trei) exemplare originale, din care unul pentru arhiva notarului public.

Pentru a fi validate, pozele trebuie să conțină produse Haribo comercializate de firma organizatoare a concursului SC DE SILVA EXCLUSIV SRL, importatorul oficial al produselor Haribo în România. Pentru a vizualiza produsele Haribo cu care puteți participa la concurs, vă rugăm să vizitați link-ul de mai jos.

ART. 13.CLAUZE FINALE

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător și reluarea extragerii până la validarea unui alt câștigător.
Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.
Prin înscrierea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant), pe pagina www.desilva.ro/regulament-haribo2             
Prezentul regulament a fost redactat si editat de parte, azi, data autentificarii, in 3(trei) exemplare originale, din care unul pentru arhiva notarului public.