Regulament Concurs Haribo

REGULAMENTUL CONCURSULUI „HARIBO TE TRIMITE ÎNTR-O AVENTURĂ PLINĂ DE SURPRIZE”
(20.05.2013-16.06.2013)

ART.1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

1.1. Concursul „HARIBO TE TRIMITE ÎNTR-O AVENTURĂ PLINĂ DE SURPRIZE” este organizat și desfășurat de SC DE SILVA EXCLUSIV SRL (denumită în continuare Organizator), societate comercială din Romania, cu sediul în București, strada Nuferilor nr. 38-42, 44-48, Corp A, parter, biroul nr 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J40/2283/2009, CIF RO25156995. Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii prezentați în Regulamentul Oficial al concursului (denumit în continuare “Regulament”) așa cum este specificat în continuare.

1.2. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pagina www.desilva.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant sau trimitand o scrisoare la sediul Organizatorului: SC DE SILVA EXCLUSIV SRL, strada Nuferilor nr. 38-42, 44-48, Corp A, parter, biroul nr 3, sector 1, Bucuresti, Romania.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, respectand procedurile legale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa postarea unui anunt prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul de internet www.desilva.ro.

1.4. Site-ul Campaniei va fi operat de catre Organizator si se poate accesa si prin intermediul siteului www.facebook.com/HariboRomaniaOfficial.

ART 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

ART 3. DURATA CAMPANIEI

Durata promoţiei este de 28 zile calendaristice; promotia se desfăşoară în intervalul 20.05.2013–16.06.2013.

ART.4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

În acest concurs se poate înscrie orice persoană, cetățean român, excepție făcând angajații Organizatorului, rudele acestora de gradul I, precum și alte persoane asociate concursului.

ART.5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Pentru a participa la acest concurs este necesar să aveți cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com , completat cu o adresă de e-mail validă și nume-prenume reale.

5.2. Înscrierea la concurs se face astfel: se va da “like”/”imi place” paginii de facebook HARIBO ROMANIA, iar apoi “like”/”imi place” si “share”/”distribuie” pe profilul propriu si public pozei cu premiul pe care participantul doreste să îl câștige din albumul “Concurs HARIBO”. Albumul include o serie de premii propuse de Organizator pentru acest concurs. Sunt acceptate înscrierile pentru castigarea mai multor premii, dar numai în condițiile în care se va da “like”/”imi place” si “share”/”distribuie” pozelor care se află în albumul de concurs.

5.3. Înscrierea pentru marele premiu, excursia în Germania la parcul de distracții se va face automat pentru toți participanții care vor da LIKE paginii HARIBO ROMÂNIA iar apoi “like”/”imi place” si “share”/”distribuie” public pozei cu premiul dorit. ATENȚIE! Nu sunt validate LIKES & SHARES pozelor care nu sunt date direct din albumul: “Concurs Haribo”. De asemenea, nu sunt validate LIKES & SHARES dacă înainte nu a fost dat si LIKE paginii de facebook HARIBO ROMÂNIA. Nu sunt validate LIKES & SHARES dacă distribuirea pozelor nu este făcută public.

ART.6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

6.1. Câștigătorii vor fi desemnati prin tragere la sorți în data de 20.06.2013. Fiecărui participant i se va aloca un număr în ordinea înscrierii în concurs. Vor avea loc 7 trageri la sorti, cate una pentru fiecare categorie de premii: excursia in Germania, bicicleta, ursulet de plus, dartz, geanta de voiaj, geanta de mana, jocurile. In cadrul fiecarei extrageri se vor extrage si cate 5 rezerve pentru fiecare castigator.

6.2. Castigatorii vor fi contactati telefonic de catre Organizator in termen de 5 zile lucratoare de la data extragerii. Se vor efectua maxim 3 apeluri consecutive pe zi in vederea contactarii unui castigator, timp de 3 zile. In cazul in care, din motive independenta de vointa Organizatorului, un participant extras castigator nu poate fi contactat conform procedeului descris mai sus, acesta va fi invalidat si se va trece la contactarea unei rezerve, dupa acelasi procedeu.

6.3. Pentru a fi validati, participantii extrasi castigatori trebuie sa trimita o copie dupa cartea de identitate / buletin pe email, la adresa promotie-haribo@mhmr.ro, sau pe fax, la numarul 021. 224.57.31, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii de catre Organizator. In cazul in care un participant extras castigator, nu trimite copie dupa cartea de identitate / buletin pe email, la adresa promotie-haribo@mhmr.ro, sau pe fax, la numarul 021. 224.57.31, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii de catre Organizator, acesta va fi invalidat si se va trece la contactarea si validarea unei rezerve, dupa acelasi procedeu.

6.4. Premiile vor fi livrate catre castigatori prin curier privat, in termen de maxim 20 de zile lucratoare de la data validarii acestora. Predarea premiilor se va face pe baza actului de identitate prezentat de catre castigatori. Lista finala a castigatorilor va fi publicata pe pagina de facebook HARIBO ROMÂNIA în maxim 5 zile lucratoare de la data validarii tuturor acestora.

6.5. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

ART.7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1. Premiile oferite in cadrul promotiei sunt: • 1 x excursie in Germania pentru 2 parinti si un copil (se va oferii sub forma de voucher cadou prin intermediul unei agentii de turism) in valoare de 8770 lei • 1 x bicicleta pentru copii 5-7 ani in valoare de 1000 lei • 10 x ursuleti de plus in valoare de 500 lei • 1 x dartz electronic cu memorie in valoare de 300 lei • 1 x joc pentru copii 3-7 ani in valoare de 100 lei • 3 x genti de voiaj in valoare de 600 lei • 5 x genti de mana in valoare de 350 lei

7.2.Valoarea totala a premiilor acordate pentru participantii prin intermediul mecanismului SMS este de 11.620 RON (valoarea include TVA).

7.3. Câștigătorii concursului vor primi premiile pentru care au dat “like”/”imi place” si “share”/”distribuie”. Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani.

7.4. Premiile vor fi trimise castigatorilor in termen de 14 zile de la validarea castigatorilor prin intermediul unui curier.

ART. 8. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA

In cazul in care unul dintre castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti este minor (cu varsta sub 18 ani) sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui sau al tutorelui legal. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv reprezentanului legal al minorului sau celui lipsit de capacitate juridica, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

ART 9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

ART 10. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

ART.11 LITIGII

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia Organizatorului este definitivă. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în carea acesta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata campaniei și va face public acest lucru.

ART 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR PERSONALE

12.1. Prin participarea la campania promotionala, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la acest concurs, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor Campaniei si pentru a fi folosite in activitati de marketing ulterioare.

12.2. Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public. Participarea la campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevazute de legea privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.

12.3. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.

ART. 13.CLAUZE FINALE

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător și reluarea extragerii până la validarea unui alt câștigător. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare. Prin înscrierea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant), pe pagina www.desilva.ro/regulament-haribo Prezentul regulament a fost redactat si editat de parte, azi, data autentificarii, in 3(trei) exemplare originale, din care unul pentru arhiva notarului public.