Regulament concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
KING OSCAR ITI OFERA PREMII REGALE
01 Noiembrie 2011 – 31 martie 2012

Art. 1. Organizatorul

(1) Organizatorul promotiei “King Oscar iti ofera premii regale” este S.C DE SILVA EXCLUSIV SRL, cu sediul in strada Nuferilor nr. 44-48, municipiul Bucuresti, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti, sub Nr. J40/2283/2009, Cod Unic de Inregistrare 25156995 si la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 24535/0510 din 06/10/2011, denumita in cele ce urmeaza „Organizator” sau “King Oscar”
(2) Campania se deruleaza prin intermediul Icon Advertising, cu sediul in Bucuresti, Bd. Titulescu Nicolae, nr. 92, Bucuresti, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6017/1998, Cod Unic de Inregistrare 10726214, in calitate de Agentie imputernicita, desfasurand activitati legate de regulamentul campaniei, tragerile la sorti, gestionarea si integrarea canalelor campaniei, contactarea castigatorilor si inmanarea premiilor, denumita in cele ce urmeaza „Agentie”.
(3) Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

Art.2. Temeiul Legal

2.1. Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

Art. 3. Durata si locul de desfasurare al campaniei promotionale

3.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

3.2. Campania promotionala King Oscar iti ofera premii regale va incepe la data de 01 noiembrie 2011 (ora 00:00), si se va incheia la data de 31 martie 2012 (ora 23:59). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi comunicata prin act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii actului aditional.
3.3. Inregistrarea in Campanie prin trimiterea unui cod promotional valid in conformitate cu Art. 5 si 6 de mai jos se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 01 noiembrie 2011 ora 00:00:00, ora Romaniei si 31 martie 2012 ora 23:59 ora Romaniei. Orice cod promotional trimis inainte de data 01 noiembrie 2011 ora 00:00:00, ora Romaniei sau dupa data de 31 martie 2012 ora 23:59, ora Romaniei, nu va fi luat in considerare.

Art. 4. Drept de participare

4.1. Campania promotionala este deschisa tuturor persoanelor fizice, cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania.
Anga­jatii companiei S.C DE SILVA EXCLUSIV SRL, ai distribuitorilor acesteia, ai agen­tiei de publicitate Icon Advertising si ai altor companii implicate in Campanie, pre­cum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la promotie.

4.2. La campania “King Oscar iti ofera premii regale” au dreptul sa participe toate persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare "Participanti") cu varsta de minim 16 ani impliniti la data inceperii campaniei, care inscriu cel putin un cod promotional aflat pe ambalajul produselor participante respectand prezentul Regulament.

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.4. Un participant se poate inscrie la campanie cu un cod unic inscriptionat pe eticheta produselor participante doar o singura data. In cazul in care acesta a achizitionat mai multe produse participante in perioada campaniei, se poate inscrie la campanie cu toate codurile, trimitand cate un mesaj sms distinct pentru fiecare cod.

Art. 5. Produse participante
5.1. Produsele participante la aceasta campanie sunt produse S.C DE SILVA EXCLUSIV SRL, King Oscar comercializate pe teritoriul Romaniei care au atasat stickerul ce contine codul promotional.

5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, in conformitate cu Art. 3, alin (3.2), produsele participante, descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si ne mai asumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

5.3. Produsele King Oscar participante la promotie sunt disponibile in limita stocului.

5.4. Ambalajele participante la Promotie vor avea aplicat un sticker pe care va fi tiparit codul unic format din 8 (opt) caractere alfanumerice, precum si informatii generale despre mecanismul Promotiei.

Art. 6. Modalitatea de participare la campania promotionala

6.1. Fiecare produs King Oscar participant la promotie contine un cod unic format din 8 caractere alfanumerice, astfel:
- codul se afla tiparit pe sticker-ul promotional aplicat pe ambalajele produselor King Oscar participante la promotie. Participantii trebuie sa pastreze ambalajul in orginial continand codul unic promotional pentru validare.
6.2. Pentru a participa la acesta promotie, consumatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape, in perioada promotiei:

 • sa cumpere un produs participant la promotie;
 • sa caute codul unic de pe ambalajul promotional;
 • sa se inscrie la promotie: prin expedierea in perioada 01 Noiembrie 2011 – 31 martie 2012, a unui SMS la 1814 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) continand codul unic aflat pe sticker-ul promotional.

6.3. Pentru participantii la promotie, care se inscriu prin sms este obligatorie pastrarea ambalajului/ambalajelor intregi continand codul unic si bonul de casa in original pentru validarea ulterioara a premiului.

6.4. Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la 1814 continand codul promotional:
(1) Ce trebuie facut:

 • Cumpara in perioada 01 Noiembrie 2011 – 31 martie 2012, cel putin un produs participant la promotie.
 • Descopera codul unic promotional pe ambalajul acestuia.
 • Intre 01 Noiembrie 2011 – 31 martie 2012, trimite un SMS la numarul 1814 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Cosmote) care sa contina codul unic tiparit pe sticker-ul promotional.

(2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

 • Pentru fiecare SMS trimis pana la 01 Noiembrie 2011, indiferent de cate coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Promotia „King Oscar iti ofera premii regale” incepe de la 1.11.2011.Pastreaza ambalajul si bonul de casa si retrimite codul incepand cu aceasta data.

 • Codul promotional trimis de participant este un cod castigator de premiu instant:

King Oscar te-a desemnat castigator! Ai castigat ......................! Pastreaza bonul de casa si ambalajul cu cod pentru validare.
(c) Codul promotional trimis de participant nu este castigator de premiu instant participantul va primi urmatorul mesaj:
Cod necastigator. Te asteptam cu o noua incercare pana pe 31.03.2012. Continua sa alegi King Oscar!
(d) Codul promotional incorect este expediat in perioada 01 Noiembrie 2011 – 31 martie 2012, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Cod incorect. Te rugam sa trimiti codul corect pentru a castiga unul din sutele de premii regale oferite de King Oscar.
(e) Daca un cod promotional este primit la numarul 1814 de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon sau de pe telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a codului in promotie), participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Codul a mai fost utilizat. Un cod nu poate fi inscris in concurs decat o singura data.

 • Daca un Participant introduce, in interval de 24 ore, consecutiv, 5 coduri gresite, accesul la promotia

King Oscar iti ofera premii regale ii va fi blocat pentru 24 ore, acesta primind un mesaj, astfel:
Ai trimis 5 coduri gresite, mai poti trimite alte coduri maine.Te asteptam in cursa pentru unul din sutele de premii regale oferite de King Oscar!
(g) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
Promotia „King Oscar iti ofera premii regale” s-a incheiat la 31.03.2012. Continua sa alegi King Oscar!
(3) Codul expediat prin SMS nu trebuie sa contina spatii sau alte caractere suplimentare. Mesajele care nu corespund din punct de vedere al continutului vor fi invalidate. Ambalajul promotional in original trebuie pastrat pentru validarea premiilor.
(4) Pentru participarea la promotie prin expedierea unui sms la numarul 1814 continand codul promotional se poate castiga instant unul dintre cele 510 de premii si marele premiu constand intr-o excursie prin tragerea la sorti, aleatorie, premii descrise in Art. 8. Pentru fiecare inscriere a unui cod unic (pentru care poate face dovada cu ambalajul pastrat + bonul de casa), in perioada promotiei, un Participant are cate o sansa la tragerea la sorti aferenta. Mai multe coduri inscrise, mai multe sanse de castig.
(5) Unui Participant la campania promotionala King Oscar iti ofera premii regale i se poate atribui, prin tragere la sorti, un singur premiu din categoria premiilor extrase prin tragere la sorti.

Art. 7 Conditii de validare

7.1. Inscrierea SMS-urilor
(1) Pentru ca un SMS sa fie considerat inscris in concurs, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Art. 4;
 • Codul trimis prin SMS sa fie un cod promotional valid, real, sa fie netrimis anterior prin SMS;
 • Codul trimis prin SMS sa aiba 8 caractere alfanumerice
 • Codul sa fie primit la numarul 1814 pe perioada desfasurarii campaniei;
 • Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii lor de catre Organizator.
 • Va fi invalidat orice cod inscris daca pentru acesta, nu se va putea face dovada existentei fizice a ambalajului promotional

7.2. Validarea castigatorilor

Pentru a intra in posesia premiului, consumatorii care au coduri castigatoare trebuie:

7.2.1.Sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la Art. 4;

7.2.2.Sa fi achizitionat in perioada promotiei orice produs participant la promotie

7.2.3.Sa fi inscris in promotie codul unic promotional;

7.2.4. Pentru validarea castigatorilor premiilor instant din Campanie, acestora li se va solicita telefonic acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate telefonic, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor campaniei. Dupa terminarea acestui mesaj, daca sunt de acord, potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume si adresa din actul de identitate (judet sau sector, localitate, strada si numarul strazii, blocul, scara, apartamentul), numar de telefon, varsta. In cazul in care adresa de corespondenta este diferita de cea inscrisa in actul de identitate, Organizatorul le va solicita pe amandoua.

7.2.5.Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor dovada detinerii ambalajului ce contine inscris codul castigator si a bonul de casa in vederea validatii castigului.

7.2.6. Validarea castigurilor se va efectua prin expedierea in termen de 3 zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului a unei copii lizibile a ambalajului ce contine codul extras castigator prin e-mail sau fax la adresa de e-mail kingoscar@mhmr.ro sau numarul de fax 021.224.65.52 Neindeplinirea acestei conditii poate duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

7.2.7. In cazul in care, dupa validare un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei campanii, va semna o declaratie pe propria raspundere prin care va declara ca renunta la premiul oferit si la orice alte drepturi legate de acest premiu. Daca aceasta declaratie nu se poate semna la sediul Organizatorul sau in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, atunci declaratia se va trimite Organizatorului prin curier in termen de 5 zile lucratoare de la anuntarea castigului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul este indreptatit sa apeleze la rezerve conform Regulamentului.

7.2.8 Procedura de validare a rezervelor este aceeasi ca si in cazul castigatorilor. Daca niciuna dintre rezerve nu indeplineste conditiile de validare din prezentul Regulament, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

7.2.9 Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentale trimise de castigator care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului ca de exemplu dar fara a se limita la comunicarea eronata de catre castigator a adresei postale in cazul livrarii premiilor prin curier.

8. Premiile

Premiile oferite in cadrul promotiei sunt:

A. Premii Instant:

 • 10 Aparate foto digitale Samsung ES9, 12,2 MP, Negru + Card memorie Kingston Secure Digital 2GB
 • 50 de carti - Planul sanatatii perfecte - Dr Gillian McKeith
 • 50 de scaune de pescuit
 • 50 de seturi Picnic
 • 50 Cantare de baie
 • 300 de roduse King Oscar - cate 50 buc din: Macrou in ulei, Macrou in sos tomat, Hering in ulei, Hering in sos tomat, Sardine in ulei, Sardine in sos tomat

B. Premii acordate prin tragere la sorti:

 • O (1) excursie de 3 zile pentru doua persoane la Bergen, Norgevia

Marele Premiu constand intr-o excursie de doua persoane la Bergen, in Norvegia, include:
3 nopti de cazare in camera dubla cu mic dejun inclus, la hotelul Clarion 4 stele
Transport cu avionul Bucuresti – Bergen si retur
Transfer de la aeroport la hotel si de la hotel la aeroport
Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul promotiei este 30 000 RON.

Valoarea impozitului pe profit (24% conform prevederilor Codului Fiscal) va fi suportata de catre Organizator si nu este inclusa in valoarea premiilor.

La tragerea la sorti pentru Marele Premiu vor participa toate codurile unice primite prin SMS in perioada promotiei.
La tragerea de sorti vor fi extrase 5 (cinci) coduri dintre codurile unice valide primite de Organizator. Primul cod unic valid extras va fi desemnat castigator, iar urmatoarele 4 coduri unice valide extrase, in ordinea cronologica a extragerii, vor constitui codurile de rezerva pentru premii. Aceste coduri de rezerva vor fi folosite in cazul in care unul sau mai multi Participanti care au trimis codurile unice valide declarate castigatoare nu vor fi validati conform procedurii descrise in articolul 7 de mai sus.

Castigatorii Premiilor instant si castigatorul Marelui premiu oferit in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei si vor fi asistate de un notar public.

Lista castigatorilor va fi facuta publica pe site-ul www.desilva.ro

Art. 9. Acordarea premiilor si instiintarea castigatorilor

9.1. Castigatorii vor fi contactati telefonic in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori pentru a verifica indeplinirea conditiilor de validitate conform Art. 7. si a li se comunica cum vor intra in posesia premiilor.
9.2. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati pe telefonul mobil cu care s-au inscris, in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.
9.3. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 7, premiul nu va fi acordat.
9.4. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor.
9.5. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul campaniei promotionale va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv.
9.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor ambalajul produsului participant care face dovada existentei codului unic desemnat castigator, atestand achizitionarea in perioada promotiei a unui produs participant.
9.7. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
9.8. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor ce decurg din achizitia produselor promotionale cumparate pentru participarea la promotie si eventual costul SMS-ului/lor ori alte cheltuieli normale ce deriva din practica comerciala normala.
9.9. Fiecare Participant (fiecare numar de telefon mobil Participant) la aceasta campanie are dreptul de a castiga maxim un premiu din categoria premiilor acordate prin tragere la sorti.
9.10. Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public. Participarea la promotia „King Oscar iti ofera premii regale” constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizatori fara nici un fel de plata aferenta, acordul valorand cesiunea cu titlu gratuit a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizatori pe teritoriul Romaniei pentru intreaga perioada de protectie a acestora.
9.12. Prin inscrierea la promotia „King Oscar iti ofera premii regale” Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare (TV, presa, radio, internet si orice alt canal publicitar), fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului.

Art. 10. Regulamentul promotiei

Regulamentul oficial al promotiei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit accesand pagina de web: www.desilva.ro/regulament
Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea insusirii continutului si implicit a respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Art. 11. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului.

Art. 13. Intreruperea campaniei promotionale

Campania promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua campania promotionala, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 14. Responsabilitate

14.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
14.2. Organizatorii Campaniei promotionale “King Oscar iti ofera premii regale” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
14.3. Ambalajele/plicurile primite devin proprietatea Organizatorilor si nu vor fi returnate. De asemenea, ambalajele cu codurile castigatoare devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate Castigatorilor.
14.4. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva.
14.5. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 31 martie 2011 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
14.6. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • ambalaje deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • lipsa de pe ambalajul produselor participante a codului promotional;
 • SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1814, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
 • SMS-urile ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe ambalajul promotional sau SMS–uri;
 • SMS-urile trimise in afara perioadei promotiei, mentionate mai sus;
 • SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Cosmote;
 • SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile
 • Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj promotional; Conform prezentului regulament premiile vor fi acordate primului participant care a trimis SMS-ul respectiv, continand codul promotional desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;
 • Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie.
 • Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori, acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie datorita ilizibilitatii datelor personale, codului inscris;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
 • Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la ambalajul promotional, sau la codul unic (ex: ambalaje fara insemne promotionale, ambalaje fara coduri promotionale imprimate, coduri ilizibil imprimat), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
 • Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru faxurile nelizibile, pierdute, tardive, transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
 • Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;
 • Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa, si numarul de telefon mobil).

Art. 15. Protectia datelor personale

Prin participarea la acest concurs se prezuma luarea la cunostinta a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului, in conformitate cu legea 677/2001. S.C DE SILVA EXCLUSIV SRL este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 24535/0510 din 06/10/2011 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Tuturor participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

 • Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului, in strada Nuferilor nr. 44-48, municipiul Bucuresti, sector 1, o data pe an, in mod gratuit, S.C DE SILVA EXCLUSIV SRL va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
 • Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
 • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 • realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, S.C DE SILVA EXCLUSIV SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
 • Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop (reprezentand alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

 • pentru toti participantii la concurs: adresa e-mail, telefon mobil si/sau fix; acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege;
 • pentru castigatori: nume si prenume din actul de identitate, adresa e-mail, telefon mobil sau fix, localitatea, seria si numarul actului de identitate in vederea completarii procesului verbal de predare – primire a premiilor. In plus, castigatorilor de premii cu valoarea de cel putin 600 RON se va prelua si CNP-ul in vederea achitarii impozitului de catre Organizator.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C DE SILVA EXCLUSIV SRL. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, in strada Nuferilor nr. 44-48, municipiul Bucuresti, sector 1, o data pe an, in mod gratuit, S.C DE SILVA EXCLUSIV SRL. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S S.C DE SILVA EXCLUSIV SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C DE SILVA EXCLUSIV SRL. este inregistrata la ANSPDCP cu numarul de notificare nr. 9342/0705 din 10/05/2010

Art. 16. Minorii si persoanele fara capacitate juridica

In cazului in care unul dintre castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti este minor (cu varsta sub 18 ani) sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui sau al tutorelui legal. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv reprezentanului legal al minorului sau celui lipsit de capacitate juridica, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

In cazul in care Castigatorul premiului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala special pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respective persoanei imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 17 Alte Clauze
Decizia organizatorilor in orice privinta este finala si legala pentru toti participantii.
Prin participarea la promotie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al promotiei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al promotiei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.
Organizatorul isi pastreaza dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament, iar premiile neacordate vor ramane in posesia organizatorului.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.
Este interzisa fotocopierea ambalajului produsului, orice astfel de actiune va atrage anularea respectivului ambalaj.

Prezentul Regulament a fost redactat si semnat in 5 exemplare originale, astazi, 19.10.2011, data autentificarii de catre Notarul Public.